پژوهشکده مطالعات زن و خانواده

تلفن ۳۲۸۰۲۶۱۰-۰۲۵

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

پژوهشکده «مطالعات زن و خانواده»، وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب در سال 1399 با تصویب هیئت امنا، فعالیت خود را آغاز کرد. این پژوهشکده، در تلاش است زمینه‌های لازم را برای تبادلات علمی میان پژوهشگران و اساتید داخلی و بین‌المللی مطالعات زن و خانواده فراهم کند. 

گفتگوی علمی، پژوهش نوآورانه، فهم مسأله اجتماعی، بازخوانی نقش و کارکرد خانواده در سلامت اجتماعی و تلاش بر ارائه راه‌حلی در چارچوب آموزه‌های دینی گامی در راستای توسعه نظری و نگرشی به مسائل و موضوعات حوزه زن و خانواده است. پژوهش‌های نوآورانه ضمن پردازش مسائل زن و خانواده در فضایی میان‌رشته‌ای سعی در اصلاح و بازخوانی سوگیری‌های سنتی خارج از آموزه‌های اسلام نسبت به زنان را دارد. ارتقای آگاهی عمومی و نخبگان نسبت به فهم مسأله زن و جایگاه او در خانواده و جامعه مهمترین هدف پژوهشکده است. بر همین اساس «چیستی مسأله زن» در بستر خانواده و در نسبت با جامعه از رویکردهای مختلف دانشی، مسأله زمینه‌ای تمام پژوهش‌های میان‌رشته‌ای در این پژوهشکده است.